Durchblick-F.jpg

Dieser Beitrag hat 2 Kommentare

  1. Rolf

    Du findest immer wieder einen versteckten Winkel an dem es sich lohnt zu fotografieren.

  2. kendini anlat isteyenler için yarat?c?l?k önemli bir araç. kendini anlatmak, var oldug(unu duyurmak ne önemli. her yer anlat?m?n arac? olabilir. burada öyle. anlat?m?n arac?. kus,kusuz genç bir is,çilik burada görsel olarak ortaya ç?kan. bize yans?yan. genç dedikse onlu yas,lar yaln?zca.

Schreibe einen Kommentar zu Rolf Antworten abbrechen